Kursevi OKschool-a donose ESPB bodove

OKschool je svim svojim polaznicima omogućio jedinstvenu priliku u Srbiji, da po završetku kurseva steknu odgovarajući broj ESPB bodova. Po uspešnom završetku kursa možete se prijaviti za zvaničnu proveru znanja i sticanje ESPB (ECTS) bodova u saradnji sa Visokom školom strukovnih studija za informacione tehnologije - ITS.

Za sve informacije  možete nas kontaktirati telefonom na 011.7856.144, e-mail-om na office@ok-school.com ili putem naše kontakt stranice.

Šta su ESPB (ECTS) bodovi i Bolonjska deklaracija

Bolonjska deklaracija je potpisana 1999. godine od strane ministara nekoliko evropskih zemalja, zaduženih za visoko obrazovanje. Potpisivanjem Bolonjske deklaracije otpočeo je Bolonjski proces koji ima za cilj kreiranje jedinstvenog evropskog sistema univerzitetske nastave i istraživanja, uz istovremeno priznavanje i zadržavanje raznolikosti  i nacionalnih specifičnosti (kultura, jezik, tradicija, itd). Na taj način teži se stvaranju fleksibilnijeg i efikasnijeg sistema visokog obrazovanja Evrope, koji bi se bolje pozicionirao i na globalnom svetskom tržištu znanja.

Do danas, Bolonjsku deklaraciju potpisalo je preko 40 zemalja Evrope, među kojima je i Srbija.

Najvažnije mere u okviru Bolonjskog procesa su:

  • uvođenje Evropskog Sistema Prenosa Bodova (ESPB ili na engleskom ECTS)
  • usvajanje nove strukture studija, koju čine 3 ciklusa
  • promovisanje mobilnosti studenata i nastavnika
  • usvajanje sistema uporedivih diploma.

U Skupštini Republike Srbije, 2005. godine usvojen je novi Zakon o visokom obrazovanju, koji je usaglašen s principima Bolonjskog procesa.

 

ects