Komlen Lalović

Programer sa činom kapetana

Komlen Lalović je diplomirani inženjer informatike i oficir sa činom kapetana u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane. Takođe je doktorant 3. stepena akademskih doktorskih studija na polju prirodnih i matematičkih nauka iz oblasti informatike i računarstva.

Stručnjak je za rad sa C, C++ i JAVA programskim jezicima. Kao autor i koautor učestvovao je na velikom broju projekata koji su prezentovani na naučnim konferencijama, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Poseduje MCITP, MySQL i ECDL sertifikate.

Autor je brojnih softverskih rešenja za potrebe Vojske Srbije i Ministarstva odbrane koja su trenutno u upotrebi i vlasnik je patenta za dualni biometrijski skener koji se koristi u zdravstvu.