Milica Jovanović

Potpuna kontrola životnog ciklusa preduzeća

Po obrazovanju je ekonomista marketinškog usmerenja. Specijalista za oblasti strategijskog upravljanja mikroekonomskim sistemima i ekonomske psihologije.

Osnivač i direktor firmi OMNI GROUP Beograd i OMNI GROUP MONTENEGRO Kotor.

Autor i vlasnik zaštiċenih prava za metodologiju OMNI GROUP BUSINESS SOLUTION koja je namenjena oporavku različitih tipova preduzeċa u specifičnim uslovima tranzicije.

Implementirala sopstvenu metodologiju u preko 50 preduzeċa na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore. Metodologija je uspešno sprovedena u kompanijama različitih veličina, vlasničke strukture i oblika svojine (privatna preduzeċa, javna preduzeċa i lokalna samouprava).

Učestvovala u projektima koji su finansirale evropske i domaċe finansijske institucije poput EBRD-a i NIP-a.