Slavko Kovačević

Sve što je važno za dobru promociju

Dr Slavko Kovačević je profesor marketinga na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Od 1976. godine bavi se stručnim i pedagoškim radom za različita područja marketinga i odnosa sa javnošću. Specijalnost su mu promotivna strategija i komunikološki aspekti marketinga i PR-a, prodajno pregovaranje, upravljanje marketingom i vođenje promotivnih kampanja.

Bio je predsednik Udruženja ekonomskih propagandista Srbije (UEPS) i višegodišnji predsednik žirija za dodelu priznanja propagadnim agencijama, oglašivačima i mas-medijima. Ima dvadeset godina ličnog preduzetničkog iskustva (IMC Consulting). Za potrebe privrede učestvovao je u izradi većeg broja stručnih studija iz oblasti marketinga i ekonomske propagande. Objavio je knjigu BIG IDEA - SVE ŠTO JE VAŽNO ZA DOBRU PROMOCIJU i veći broj članaka i radova u stručnim časopisima. Od strane žirija privrednih novinara knjiga BIG IDEA je proglašena za najbolju domaću knjigu iz oblasti marketinga 1996. godine. Stručni je saradnik većeg broja beogradskih marketinških agencija. Bio je kolumnista E-magazina.

Autor je programa i predavač na brojnim seminarima i poslovnim školama iz oblasti marketinga i PR-a, kao i na specijalizaciji "Marketing u praksi" pri UEPS-u. Seminare i specijalizaciju "Marketing u praksi" je za dvadeset godina prošlo preko tri hiljade polaznika, uglavnom praktičara marketinga iz srpskih preduzeća i institucija. U Privrednoj komori Jugoslavije/Srbije pet godina je vodio kurs unapređenja znanja "Upravljanje marketingom u praksi" koji su pohađali marketinški stručnjaci - praktičari iz većeg broja srpskih preduzeća, banaka i društvenih institucija.