Zoran Ilić

Kada mrežni administratori imaju problem, evo koga zovu

Sistem administrator u Ministarstvu nauke Republike Srbije sa stalnim angažovanjem na zaštiti, sigurnosti i projektovanju računarskih mreža za potrebe Ministarstva. Obučavao tim sistem administratora RTS-a. Napisao više knjiga među kojima se ističu one iz oblasti Linux serverskih okruženja i administracije.

Aktivni učesnik projekata, pod okriljem Evropske Komisije iz oblasti informacionih tehnologija. Vrstan poznavalac programskih jezika baziranih na C jeziku, iskusan administrator Linux web hostinh platformi i stručnjak za kriptografske protokole u web okruženju. Na ITAcademy angažovan na smerovima za Linux i Windows administraciju kao i na PHP Development programu. Čovek za koga ne postoje izazovi u kada su računarske mreže u pitanju.