PHP programer

80.000,00 RSD 20.000,00 RSD

Шифра производа: fcacf5e2-de77-4d23-9ef4-43ea93562efd Категорија: Ознака:

Opis kursa

Zašto PHP Basic?

Profesija PHP stručnjaka jedna je od najtraženijih kod nas i u svetu, a očekuje se da će do 2020. godine potražnja za ovim zanimanjem porasti za čak 30%.

PHP je programski jezik zaslužan za postojanje dinamičkih web sadržaja. Najveći broj CMS-ova ne može funkcionisati bez PHP-a, među njima i najpopularniji WordPress.

Šta dobijate ovim kursom?

PHP_Logo

Polaznici kursa PHP Basic imaće mogućnost da se upoznaju sa tehnikama PHP programiranja i da savladaju elemente koji su deo opštih programerskih konvencija. Takođe, ovladaćete i znanjem da implementirate PHP elemente u HTML-u kako biste stvarali dinamičke web sadržaje.

Program kursa omogućava polaznicima bez programerskog predznanja da ovladaju teorijskim i praktičnim znanjima uz pomoć kojih će moći da samostalno kreiraju jednostavne dinamičke sadržaje.

Broj časova u kursu: 32 + 36 (tradicionalno + online)

80.000,00 RSD 20.000,00 RSDPrijavi se


Prijavi se 

Teme u kursu:

 • Osnove PHP-a;
 • Upoznavanje sa svrhom, logikom i radom u PHP-u;
 • Definicija instalacija;
 • Razumevanje principa dinamičkog web sadržaja;
 • Kontrola toka;
 • Funkcije, nizovi i stringovi;
 • Osnove HTML, CSS i JS jezika;
 • Rad sa fajl sistemom;
 • Rad sa udaljenim računarom;
 • Kretanje podataka kroz response-request proces;
 • POST i GET metode, procesiranje formi;
 • Cookie i Session;
 • AJAX/PHP;
 • Rukovanje bazom podataka, MySQL, phpMyAdmin.

Idealni uslovi

Sve sale u kojima se održavaju predavanja imaju projektore i kompletnu multimedijalnu opremu. Osim toga, određene sale opremljene su i interaktivnim tablama koje omogućavaju da nastava bude dinamična, kao i da polaznici aktivno učestvuju u predavanjima. Na taj način je pružena kompletna podrška modernom načinu predavanja u našoj školi, koji je zasnovan na primeni multimedije i interaktivnosti u nastavi i među učesnicima.

Pročitajte više o tome

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova u učionici i/ili online po planu i programu za određeni kurs
 • Obezbeđen Live stream (prenos uživo) svih časova kursa. Možete kod kuće, na poslu ili sa bilo koje lokacije pratiti predavanje i učestvovati u njemu.
 • Video arhiva svih snimaka sa kursa. Možete u bilo kom trenutku ponovo odslušati određeno predavanje, bilo da ste prisustvovali ili ne.
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 uz interaktivnu podršku i dvosmernu komunikaciju sa instruktorima.
 • Obezbeđen materijal za učenje
 • Dodatna literatura u obliku pdf udžbenika
 • Besplatno izadavanje sertifikata OK School po završetku kursa, sa suvim žigom, barcodom i jedinstvenim serijskim brojem
 • Po završetku kursa konsultacije sa HR stručnjacima i pomoć u nalaženju posla preko Centra za razvoj karijere.

Broj časova u kursu: 32 + 36 (tradicionalno + online)

80.000,00 RSD 20.000,00 RSDPrijavi se


Prijavi se