Internet Marketing

11.800,00 RSD 3.800,00 RSD

Шифра производа: 7b05b975-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Budućnost marketinga je na internetu! Savladajte veštine za uspešne internet marketing menadžere!

U ovom kursu ukazano je na marketinške strategije koje kompanije mogu koristiti prilikom nastupa na internetu. Opisan je način na koji se kreiraju imidž i identitet, naćin na koji se približava ciljnim kupcima i postižu željeni ciljevi. Objašnjeni su pojmovi direktnog marketinga, kontekstualnog marketinga, plaćenog reklamiranja, trgovine na internet, kao i principi na kojima bi trebalo kreirati sajt koji prodaje. Na kraju kursa ukazano je na buduće trandove i dalji razvoj ovakvog istupanja.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

Program kursa:

 • Internet – pojam i značaj
 • Internet markeitng plan
 • Offline i online marketing
 • Imidž i identitet na Internetu
 • Direktni marketing na Internetu
 • Marketing na društvenim mrežama
 • Kontekstualni marketing
 • Plaćeno reklamiranje
 • Prijavljivanje web sajta na pretraživače i SEO
 • Preostale strategije i tehnike internet marketinga
 • Trgovina na Internetu
 • Principi gradnje web sajta koji prodaje i aktivnosti posle prodaje
 • Trendovi u internet marketingu

Cilj kursa:

Cilj ovog kursa jeste da se polaznici upoznaju sa osnovnim teorijama internet marketinga, zatim, predstavljanje direktnog marketinga i prodaje na internet. Kurs treba da omogući razumevanje problematike internet marketinga kroz sagledavanje reprezentativnih tehnika i strategija koje se primenjuju u savremenim uslovima, i da stvori dobar konceptualni okvir za njegovo dalje izučavanje.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSDPrijavi se


Prijavi se