Osnove marketinga

11.800,00 RSD 3.800,00 RSD

Шифра производа: 7b06fca5-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Steknite najvažnija znanja iz oblasti marketinga!

Marketing je pokretač svakog posla, a marketing stručnjaci predstavljaju najznačajnije ljude u kompanijama. Potreba za njima raste konstantno, iz dana u dan. Savladajte osnove marketinga i pokrenite uspešnu karijeru. Kurs Osnove marketinga govori o samom pojmu marketinga, njegovim različitim koncepcijama, marketing okruženju, kao i samom procesu upravljanja marketingom i marketing miksu.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

Program kursa:

  • Pojam marketinga
  • Koncepcija marketinga
  • Okruženje i marketing orijentacija na potrošača
  • Proces upravljanja marketingom
  • Marketing miks

Cilj kursa:

Cilj kursa Osnove marketinga je da polaznicima približi marketing kao veoma važan segment u tržišnoj privredi kojim se postižu dobri rezultati na tržištu, bolja pozicioniranost preduzeća, razumevanje potrošača. Kurs Osnove marketinga će polaznike upoznati sa pojmom marketinga i njegovim koncepcijama, odnosno pristupima prilikom obavljanja marketing aktivnosti. Takođe, u ovom kursu polaznicima će biti objašnjeno kako se upravlja marketing aktivnostima, odnosno marketing procesom, kao i to kako da pomoću marketing miksa preduzeće unapredi svoju prodaju u cilju što boljeg plasmana i pozicioniranja na tržištu. Nakon odslušanog kursa, polaznik će znati da objasni osnovne pojmove marketinga, osnovne koncepcije marketinga, znaće da razlikuje makrookruženje i mikrookruženje. Umeće da navede osnovnu segmentaciju tržišta, tipove tražnje za određenim proizvodom, takođe će znati da objasni i osnovne modele marketing miksa.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

  • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
  • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
  • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
  • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
  • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSDPrijavi se


Prijavi se