English - Intermediate Online kurs

15.800,00 RSD 6.900,00 RSD

Шифра производа: 7af22f81-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Intermediate kurs – čitajte i sporazumevajte se na engleskom

Koliko god dugo da učite engleski, uvek se dođe do trenutka kada napredovanje jednostavno prestane. Tada je potrebno promeniti pristup i napraviti veliki napredak za najkraće vreme. 

Srednji online kurs engleskog jezika omogućava vam da ovladate širokim spektrom funkcija engleskog jezika, jednako u pisanoj kao i u usmenoj formi, ali i da učestvujete u konverzaciji sa sagovornikom kome je engleski jezik maternji.

Zašto je ovo pravi kurs za vas?

Kursevi engleskog su prilagođeni korisnicima svih nivoa znanja. Uz malu pomoć i adekvatan kurs, sa gradivom i tempom napredovanja prilagođenim individualnim potrebama i mogućnostima, vrlo brzo možete savladati osnove engleskog jezika, napredovati i uskoro steći čak i neki od visokocenjenih Cambridge sertifikata.

Sve lekcije, testovi i vežbe prilagođeni su svakom posebnom nivou znanja i imaju za cilj da ga na najjednostavniji način i za što kraći vremenski period podignu na naredni nivo.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online

15.800,00 RSD 6.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

 

Šta je Intermediate kurs?

Intermediate je kurs srednjeg nivoa poznavanja engleskog jezika koji nadograđuje vaše osnove iz gramatike, pravopisa i konverzacije koje ste postavili tokom kurseva Starter i Elementary, ili kroz raniije učenje engleskog jezika.

Konkretno, najveći napredak primetiće se u služenju vremenima, njihovom slaganju i nepravilnim glagolima, kao i bogatstvu vašeg rečnika.

Šta ćete moći sa Intermediate nivoom?

Možda ste do sada imali problem da komunicirate sa ljudima sa engleskog govornog područja? Kada dođemo u situaciju da upotrebimo engleski jezik izvan učionice, neretko zaboravimo i ono što znamo. Ti dani su prošlost.

Po završenom kursu, moći ćete bez problema da razumete šta izvorni govornik priča, a i sami ćete moći da sastavljate smislene i ispravne rečenice i vodite razgovor na engleskom jeziku.

Na kursu Intermediate, kroz 21 modul, posvećen različitim oblastima engleskog jezika, naučićete:

 • Present Simple and Present Continuous Tense
 • Past Simple Tense
 • Adjectives
 • Question Tags
 • Past Continuous Tense
 • Used to
 • Present Perfect and Past Simple Tense
 • Present Perfect Continuous Tense
 • Modal Verbs
 • Adverbs
 • Reported Speech
 • Relative Clauses
 • Passive Voice
 • Causative Have
 • The First Conditional
 • The Second Conditional
 • Past Perfect Tense
 • Past Perfect Continuous Tense
 • Past Modal Verbs
 • The Third Conditional
 • Grammar Exercises

Koji je cilj ovog kursa?

Nakon što završite ovaj kurs moći ćete da učestvujete u razgovorima na različite teme unutar poznatih oblasti, ali i da formirate rečenice na apstraktne teme. Takođe, naučićete da pišete tekstove, pisma i beležite podatke vezane za različite teme.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online

15.800,00 RSD 6.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se