Agent za nekretnine

38.800,00 RSD 22.900,00 RSD

Шифра производа: 7af94ffc-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Krenite u uspešnu prodaju nekretnina!

Steknite neophodna znanja i veštine za veoma izazovnu, ali vrlo profitabilnu karijeru agenta za nekretnine. Ukoliko mislite da imate talenta da klijentima predstavite i prodate kuću, stan, vikendicu ili lokal, ovo je pravi kurs za vas! Nakon ovog kursa, osim što ćete naučiti sve o veštinama i pravilima prodaje nekretnina, bićete potpuno spremni za polaganje državnog ispita i sticanje ovlašćene licence.

Teme kursa pokrivaju sledeće oblasti:

 • upoznavanje osnove trgovine nekretninama i osposobljavanje za rad u agenciji za nekretnine
 • upoznavanje značaja i uloge nekretnina u trgovini, kao i značaja i uloge nekretnina u životu pravnih i fizičkih lica
 • učenje pravnih osnova u trgovini nekretninama, koje obezbeđuju kvalitetne rezultate upoznavanje značaja subjekata koji pružaju podršku u okviru svog posla (pravnik, notar…)
 • upoznavanje sa računovodskim informacijama i značajem njihovog poznavanja za uspešno poslovanje agencije za nekretnine
 • učenje korišćenja marketing mreže kao podrške prodaji
 • upoznavanje načina pravilnog usmeravanja kadrova radi postizanja boljih rezultata poslovanja
 • usvajanje znanja koja su neophodna za posrednika - trgovca kao savetodavca stranki, odnosno znanja koja su neophodna za obezbeđivanje kvalitetne usluge

Broj časova u kursu: 30

38.800,00 RSD 22.900,00 RSDPrijavi se

 

Šta se nalazi u kursu:

 • I Pravni okvir za posredovanje u prometu nepokretnosti
  • Uvod u Zakon o posredovanju u prodaji i zakupu nepokretnosti
  • Promet nepokretnosti i obligacioni odnosi
  • Svojinsko pravo i svojinskopravni odnosi
  • Nasledno i porodično pravo
  • Katastar nepokretnosti
 • II Osnove prostornog planiranja i izgradnje
  • Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja i pravila uređenja i građenja
  • Izgradnja objekata
  • Geodetski planovi i energetska efikasnost zgrada
  • Arhitektonsko vrednovanje objekata
 • III Finansijski i poreski aspekti posredovanja u prodaji nepokretnosti
  • Finansijske institucije na tržištu nepokretnosti
  • Platni promet
  • Devizno poslovanje
  • Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
  • Poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti
 • IV Marketing u posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
  • Marketing nepokretnosti
  • Oglašavanje nepokretnosti
 • V Prodaja u posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
  • Specifičnosti u prodaji nepokretnosti
 • VI Menadžment u posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
  • Razvoj i procena vrednosti nepokretnosti
  • Planiranje i rešavanje predmeta

Idealni uslovi

Sve sale u kojima se održavaju predavanja imaju projektore i kompletnu multimedijalnu opremu. Osim toga, određene sale opremljene su i interaktivnim tablama koje omogućavaju da nastava bude dinamična, kao i da polaznici aktivno učestvuju u predavanjima. Na taj način je pružena kompletna podrška modernom načinu predavanja u našoj školi, koji je zasnovan na primeni multimedije i interaktivnosti u nastavi i među učesnicima.

Pročitajte više o tome

[Štadobijate]

Broj časova u kursu: 30

38.800,00 RSD 22.900,00 RSDPrijavi se

Prijavi se!