Microsoft SQL Server (programiranje i administracija)

15.800,00 RSD 5.700,00 RSD

Шифра производа: 7afea7be-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Savladajte najbolji sistem za upravljanje bazama podataka!

Kurs SQL programiranje i administacija ima za cilj da polazniku omogući sticanje znanja i veština potrebnih za planiranje, dizajn i razvoj baza podataka, baziranih na Microsoft SQL Serveru i programskom upitnom jeziku Transact-SQL (T-SQL). Kurs počinje uvodom u SQL tehnologiju, upoznavanjem sa SQL Serverom i T-SQL jezikom, da bi kasnije, kroz teorisjke koncepte i praktične primere, bio prikazan način implementacije baza podataka i rad sa njima. U kursu su obrađene osnove SQL Servera i T-SQL jezika, kroz prikazan proces instalacije SQL Servera, kreranja i instalacije baza podataka, do naprednih tehnika postavljanja upita nad postojećim bazama.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

Cilj kursa

Kurs ima za cilj da korisniku pruži osnovna i naprednja znanja, potrebna za rad sa Microsoft SQL bazama podataka. Detaljno su predstavljene teorijske osnove baza i u skladu sa tim, na adekvatan način, prikazani su načini instalacije i održavanje baza, smeštanje podataka u baze, kao i dolaženja da potrebnih podataka, koji su već smešteni u bazama. Koncept kursa je takav da se polaznik upoznaje sa Microsoft SQL Serverom i T-SQL upitnim jezikom na postupan način. Cilj je da nakon uspešnog savladavanja ovog kursa, polaznici razmeju osnovne koncepte baza podataka. Ideja je da polaznik stekne potrebna znanja iz domena instalacije, kreiranja, konfigurisanja i upravljanja bazama podataka, i da sam ume da kreira upite za dobijanje potrebnih rezultata.

15.800,00 RSD 5.700,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

Plan i program kursa:

 • Uvod u SQL Server i koncepti baza podataka
 • Instaliranje SQL Servera
 • Dizajn baze podataka i tabela, integritet podataka
 • Normalizacija podataka, arhitektura SQL Server baze i tipovi podataka
 • Sistemske baze, rad sa bazama i tabelama
 • Naredbe T-SQL-a i rad sa postojećim podacima u bazama
 • Upravljanje podacima u tabelama
 • Napredne tehnike u radu sa T-SQL jezikom
 • Optimizacija rada baza podataka
 • Ograničenja u T-SQL-u
 • 6.19 SQL Server 2014 in-memory OLTP i indeksi
 • 6.20 Statistika optimizacije upita i osnove transakcija

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

15.800,00 RSD 5.700,00 RSDPrijavi se


Prijavi se