Web programiranje - PHP osnovni

13.400,00 RSD 4.900,00 RSD

Шифра производа: 7b0d4345-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Naučite da kreirate dinamičke stranice na internetu!

Zahvaljujući ovom online kursu, savladaćete osnove tehnike PHP programiranja i naučićete da kreirate dinamičke web stranice. Deo kursa obuhvata i obradu specifičnih elemenata jezika, kao i elemenata koji su deo opštih programerskih konvencija, zatim rukovanje podacima kroz različite izvore (bazu, fajl sistem, udaljene računare...) i objektno orjentisani pristup programiranju kroz PHP.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

13.400,00 RSD 4.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

Program kursa:

 • Instalacija i priprema za rad
 • Tipovi podataka
 • Promenljive
 • Operatori
 • If - else, ternarni operator
 • Switch – Case struktura
 • For petlja
 • While petlja
 • Uključenje postojećeg koda
 • Funkcije
 • Rad sa nizovima
 • Višedimenzionalni nizovi i funkcionalnost nad nizovima
 • Obrada stringova
 • Napredni stringovi (paterni, funkcije nad stringovima)
 • Bezbednosni koncepti (uvod u bezbednost, načini pristupa, crne i bele liste...)
 • Validacija i validacioni filteri
 • Rukovanje greškama
 • Rukovanje bazom podataka, MySQL

Cilj kursa:

Upoznavanje polaznika sa jezikom PHP i tehnologijama na kojima se izvršava, kao i opštim programerskim konvencijama i sintaksom. Uvođenje polaznika u koncept bezbednosti i funkcionalnosti PHP aplikacija.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

13.400,00 RSD 4.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se