Biznis osnove

11.800,00 RSD 3.800,00 RSD

Шифра производа: 7b02ff8f-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија:

Opis kursa

Osnova za uspešno vođenje posla!

Savladajte osnove poslovanja i pretvorite svoje ideje u realnost. Uradite to na najbrži način upoznajući se sa pojmovima preduzetništva, razvojem biznis plana i izborom organizacionog oblika biznisa koji predstavljaju osnovni preduslov za uspešan razvoj i implementaciju poslovne ideje. Pored toga u ovom kursu su obrađene i teme poslovne etike, poslovnog prava i poslovne dokumentacije koji predstavljaju neophodnu nadogradnju razvoju preduzetničke ideje.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

Program kursa:

 • Poslovno pravo
 • Preduzetništvo - pojam i značaj
 • Pretpostavke uspešnog poslovanja
 • Strategije preduzetničkog poduhvata
 • Preduzetničke veštine
 • Preduzetničke osobine i motivi
 • Biznis plan - pojam i elementi
 • Analiza tražišta
 • Marketinški plan
 • Proizvodni i menadžment plan
 • Finansijski plan
 • Poslovna dokumentacija
 • Poslovna etika

Cilj kursa:

Cilj kursa Osnove poslovanja je da slušaocima obezbedi sva neophodna znanja o preduzetništvu, razvoju biznis plana, izboru organizacionog oblika biznisa, kao i da ih upozna sa osnovama poslovne etike i poslovnog prava. Pored toga, na ovom kursu, polaznici će se upoznati i sa svim neophodnim elementima poslovne dokumentacije koja se pojavljuje u svakodnevnom poslovanju.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSDPrijavi se


Prijavi se