Upravljanje investicijama

13.400,00 RSD 4.900,00 RSD

Шифра производа: 7b09af40-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Naučite kako da upravljate investicijama!

Kurs je osmišljen tako da korisnicima što bliže i na jednostavan način približi samu materiju upravljanja investicijama. Podeljen je na nekoliko jedinica u kojima ćete se upoznati sa osnovnim pojmovima u vezi investicija, njihovom klasifikacijom, najvažnijim elementima investicionog projekta i načinima za uspešno upravljanje datim projektima. U današnjim uslovima jako je bitno ako se neko upušta u konkretan investicioni posao da donese pravu odluku i obezbedi uspešno upravljanje datim projektom.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

13.400,00 RSD 4.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

Program kursa:

  • Pojam, karakter i klasifikacija investicija
  • Upravljanje investicionim projektima
  • Elementi investicionog projekta i načini finansiranja investicija
  • Karakteristike upravljanja investicijama
  • Metode procene investicionog projekta

Cilj kursa:

Kursom je obuhvaćen ceo proces realizacije, od ideje za investiranjem do završetka investicije. Na kursu će se obrađivati metode procene investicija i izrade investicionog programa, kao i ocene investicionih projekata. Posebna pažnja se posvećuje upravljanju investicionim projektima i finansiranju investicija. Materija je koncipirana tako da upozna polaznike sa najvažnijim elementima i faktorima koji utiču na uspešnu realizaciju investicije.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

  • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
  • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
  • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
  • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
  • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

13.400,00 RSD 4.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se