Osnove objektno orijentisanog programiranja

11.800,00 RSD 3.800,00 RSD

Шифра производа: 7b0c69ef-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Prva stanica u programerskoj karijeri!

Upoznajte se sa osnovnim idejama i konceptima objektno-orijentisanog programiranja, prateći njihov logički razvoj uz postepenu nadogradnju. Centralna tema je usvajanje apstraktnog načina razmišljanja i razumevanje apstraktnog programiranja. Izuzetno je bitno postaviti jake teorijske temelje koji će kasnije značajno olakšati usvajanje praktičnih tehnika u projektovanju i pisanju objektno orijentisanog softvera. Ovaj kurs je prvi korak ka IT karijeri!

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

Program kursa:

 • Tipovi podataka i strukture podataka
 • Apstrakni tipovi podataka
 • Objekat
 • Klasa
 • Nasleđivanje
 • Smeštanje objekata u memoriju
 • Upućivanje poruka
 • Višestruko nasleđivanje
 • Uvod u UML i postavka problema
 • Analiza zahteva
 • Modeliranje klasa
 • Dijagrami sekvence i komunikacije
 • Dijagrami aktivnosti i stanja
 • Završne faze projektovanja

Cilj kursa:

Upoznavanje sa objektno orijentisanim tehnikama u programiranju. Upoznavanje sa razlikama u odnosu na proceduralne i modularne jezike. Predstavljanje objektno-orijentisanih tehnika i načina razmišljanja. Upoznavanje sa osnovnim premisama objektno-orijentisanog programiranja: apstraktni tipovi podataka, enkapsulacija, nasleđivanje, polimorfizam i apstrakcija.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSDPrijavi se


Prijavi se