Adobe After Effects CC

15.800,00 RSD 5.700,00 RSD

Шифра производа: 7af9cd4f-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија:

Opis kursa

Naučite da primenjujete specijalne efekte kojima se divite na filmovima!

Želite da kreirate specijalne video efekte? Online kurs Adobe After Effects CC sadrži lekcije koje pokrivaju spektar tema koje se bave upotrebom ovog programa: od unosa materijala u kompjuter, osnovne obrade video materijala, do kreiranje efekata, korekcija slike i pravljenje kompleksnih kompozicija. Na velikom broju primera pokazuju se osnovne, ali i složene radnje i postupci u post-produkciji. Grupe lekcija posebno obrađuju upotrebu specifičnih video efekata sa velikim brojem konkretnih primera i postupaka za realizaciju. Kreirajte video materijale, filmove, reklame kojima ćete sve fascinirati!

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

15.800,00 RSD 5.700,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

Program kursa:

 • Zašto After Effects?
 • Radni prostor paneli i alati
 • Kako početi projekat, Composition i šta importovati
 • Vrste i upotreba lejera
 • Lejeri specijalnih funkcija
 • Funkcije vidljivosti lejera
 • Rad sa lejerima na tajmlajnu
 • 2D
 • Kretanje teksta
 • Kretanje u 3D okruženju
 • Rad sa maskama
 • Roto Brush
 • Linije
 • Putanje
 • Brainstorm
 • Postavljanje efekata i osnovni efekti korekcije slike
 • Particals
 • Refleksije
 • Warp efekti
 • 3D iz statične slike
 • Postavka i rad sa kamerom
 • Animacije statičnih slika
 • Tracker
 • Kako eksportovati i šta dalje

Cilj kursa:

Cilj kursa je da u potpunosti osposobi polaznika za samostalan rad u programu Adobe After Effects CC. To znači da će polaznik samostalno moći da video materijal unese u računar, kreira tekst, grafiku ili animaciju i da na video materijal primeni video efekte koje će na profesionalan način i na tehnički visokom nivou obraditi i napraviti format video rada za potrebe emitovanja ili dalje produkcione obrade. Polaznik će samostalno moći da primeni i modifikuje veći broj video efekata i korekcije slike, kao i da doda nove elemente u slici. Kurs omogućava da se savladaju tehnike koje se mogu koristiti i u drugim Adobe i post-produkcionim aplikacijama, a primeniti u različitim produkcionim uslovima.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

15.800,00 RSD 5.700,00 RSDPrijavi se


Prijavi se