English - PreIntermediate Online kurs

15.800,00 RSD 6.900,00 RSD

Шифра производа: 7af1b906-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

PreIntermediate – da vaš engleski što pre postane odličan

Danas se od svakoga u svetu očekuje da govori engleski tečno kao da mu je on prvi jezik. Vaše znanje može preko noći postati nedovoljno. Kao i kada su sve druge veštine u pitanju, i znanje engleskog treba usavršavati. Poboljšajte komunikaciju, proverite kako stojite sa osnovama i zakoračite korak dalje uz PreIntermediate kurs engleskog jezika. 

PreIntermediate predstavlja jedan od prvih i najznačajnijih stepenika koji će vam pomoći da nadgradite svoje znanje engleskog jezika i odvešće vas ka višim nivoima znanja.

Zašto je ovo pravi kurs za vas?

Kursevi engleskog su prilagođeni korisnicima svih nivoa znanja. Uz malu pomoć i adekvatan kurs, sa gradivom i tempom napredovanja prilagođenim individualnim potrebama i mogućnostima, vrlo brzo možete savladati osnove engleskog jezika, napredovati i uskoro steći čak i neki od visokocenjenih Cambridge sertifikata.

Sve lekcije, testovi i vežbe prilagođeni su svakom posebnom nivou znanja i imaju za cilj da ga na najjednostavniji način i za što kraći vremenski period podignu na naredni nivo.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: Online

15.800,00 RSD 6.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

 

Šta je PreIntermediate?

PreIntermediate je niži srednji kurs engleskog jezika koji vam omogućava da razumete i koristite širi spektar jezičkih funkcija, počev od razumevanja, preko pisanja do komunikacije.

Kada ovladate engleskim jezikom na ovom nivou, moći ćete sa lakoćom da smišljate rečenice i izražavate se i u usmenoj i u pisanoj formi. Vaše razumevanje će se višestruko poboljšati, a svemu tome najviše će doprineti rad na unapređenju poznavanja gramatičkih pravila.

 

 • Present Simple Tense
 • Present Continuous Tense
 • Past Simple Tense
 • Articles
 • Verb Patterns: -ing, to+infinitive
 • The Future: Will / Going to
 • Prepositions
 • Quantifiers
 • Comparisons
 • Present Perfect Tense
 • Modal Verbs
 • Past Continuous Tense
 • Passive Voice
 • The First Conditional
 • The Second Conditional
 • Past Perfect Tense
 • Review
 • Grammar Exercises

Kako će vam ovaj kurs pomoći?

Svrha PreIntermediate kursa je da vas osposobi za izražavanje mišljenja u poznatom kontekstu, kao i za razumevanje informacija u okviru poznate teme. Osim toga, po završetku kursa, moći ćete potpuno samostalno da pišete kraće tekstove i pisma koja sadrže lične informacije, imaćete bogatiji vokabular i bolje poznavanje gramatičkih i pravopisnih pravila.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: Online

15.800,00 RSD 6.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se