Windows 7

13.400,00 RSD 4.900,00 RSD

Шифра производа: 7b015900-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Postanite administrator operativnog sistema Winows 7!

Kurs je osmišljen tako da na pristupačan način omogući upoznavanje sa Windows 7 operativnim sistemom. Podeljen je u logičke celine (module) koji vas na detaljan način upoznaju sa tematikom koju obrađuju počevši od instalacije, konfigurisanja, optimizacije rada i rešavana problema u radu sistema. Svedoci smo brzog razvoja društva kao informatičke celine (globalno selo) u kome je pravovremena i tačna informacija od vrlo visokog značaja. Shodno tome poznavanje rada novih sistema i tehnologija je neophodno za dalji uspešan rad na polju informacionih tehnologija.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

13.400,00 RSD 4.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

Program kursa:

 • Priprema instalacije Windows 7
 • Izvođenje čiste instalacije Windows 7
 • Instalacija operativnog sistema Windows 7 u Multiboot okruženju
 • Izvođenje Image instalacije Windows 7
 • Nadogradnja i migracija na Windows 7
 • Konfigurisanje uređaja i drajvera
 • Instalacija i konfigurisanje dodatnih uređaja
 • Konfigurisanje kompatabilnosti aplikacija
 • Particionisanje diskova u Windows 7
 • Upravljanje disk volumenima
 • Održavanje diskova na Windows 7
 • Pregled autentifikacije i autorizacije
 • Upravljanje fajl pristupom na Windows 7
 • Rešavanje problema efektivnih ovlašćenja i razlika između kopiranja i premeštanja fajlova i foldera
 • Konfigurisanje HomeGroup podešavanja
 • Upravljanje deljenim folderima
 • Konfigurisanje fajl kompresije
 • Konfigurisanje kompresije datoteka
 • Upravljanje štampom
 • Konfigurisanje IPv4 mrežne konektivnosti
 • Konfigurisanje IPv6 mrežne konektivnosti
 • Implementacija automatske dodele IP adrese
 • Pregled razrešavanja imena
 • Rešavanje mrežnih problema
 • Pregled bežičnih mreža
 • Konfigurisanje bežične mreže
 • Pregled sigurnosti u Windows 7
 • Obezbeđivanje Windows 7 korišćenjem podešavanja lokalnih grupnih polisa
 • Obezbeđivanje podataka korišćenjem EFS i BitLocker enkripcije
 • Konfigurisanje aplikativnih restrikcija
 • Konfigurisanje kontrole korisničkih naloga
 • Konfigurisanje Windows Firewall-a
 • Konfigurisanje sigurnosnih podešenja u Internet Explorer 8
 • Konfigurisanje Windows Defender-a
 • Održavanje perfomansi korišćenjem Windows 7 Performance alata
 • Upravljanje pouzdanošću korišćenjem Windows 7 dijagnostičkih alata
 • Čuvanje i restauracija podataka korišćenjem Windows Backup-a
 • Restauracija Windows 7 sistema korišćenjem System Restore-a
 • Poslednja dobra konfiguracija - Last Known Good Configuration i Restauracija podataka - File recovery
 • Konfigurisanje Windows Update-a
 • Konfigurisanje mobilnih računara i podešenja uređaja
 • Konfigurisanje udaljenog desktopa i udaljene pomoći
 • Konfigurisanje DirectAccess-a za udaljeni pristup
 • Konfigurisanje BranchCache-a za udaljeni pristup
 • Dodatni materijali i referentni sajtovi

Cilj kursa:

Sticanje znanja neophodnih za administraciju računarskih mreža u Windows i Linux okruženju, uključujući podešavanje sistemskih parametara, rad sa operativnim sistemom i rešavanje problema u radu sistema. Polaznici će se upoznati sa tipovima instalacije operativnog sistema, kako pravilno konfigurisati i optimizovati rad operativnog sistema, načinima i alatima kako da prate i rešavaju probleme u radu sistema. Po završetku kursa polaznici će biti u stanju da samostalno vrše instalaciju, prate rad i rešavaju probleme u radu Windows 7 operativnog sistema.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

13.400,00 RSD 4.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se