Adobe InDesign

15.800,00 RSD 5.700,00 RSD

Шифра производа: 7afc1106-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Naučite da pripremate stranice za časopise, brošure i još mnogo toga!

U kursu Adobe InDesign CC polaznici će se detaljno upoznati sa svim alatima i panelima pomoću kojih će biti u mogućnosti da vrše prelom stranica. S obzirom na to da je InDesign prvenstveno namenjen dizajnu višestraničnih dokumenata, u ovom kursu će dosta pažnje biti posvećeno master stranicama i varijablama koje pružaju mogućnost da se šablonski elementi na većem broju stranica lako i brzo urede. Takođe, InDesign je program koji ima najdetaljnije opcije kada je prelom i stilizacija teksta u pitanju, zbog čega je i tome posvećena velika pažnja u ovom kursu. Kako se u poslednjih nekoliko verzija InDesign orijentisao i na digitalnu publikaciju, polaznici ovog kursa će biti upoznati sa alatima i opcijama koje im daju mogućnosti da kreiraju interaktivne prezentacije i ePUB (elektronske publikacije).

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

15.800,00 RSD 5.700,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

Program kursa:

 • Upoznavanje sa prostorom za rad
 • Kreiranje novog dokumenta i navigacija
 • Rad sa stranicama i panel Pages
 • Kreiranje šablonskog rasporeda na stranicama - Master stranice
 • Selekcija i poravnanje vektorskih objekata
 • Kreiranje vektorskih objekata i rad sa bojama
 • Crtanje vektorskih objekata alatkama Pen i Pencil Tool
 • Paneli Swatches, Stroke i Gradient
 • Transformacija vektorskih objekata
 • Primena efekata na objekte
 • Unošenje vektorske i rasterske grafike
 • Unošenje teksta u okvire i protok teksta kroz više okvira
 • Uređivanje tekstualnih karaktera i paragrafa - paneli Character i Paragraph
 • Kreiranje tabela
 • Rad sa stilovima
 • Eksportovanje dokumenata
 • Štampanje dokumenata
 • Upotreba interaktivnih elemenata – Bookmarks & Hyperlinks
 • Buttons & Actions – dugmad i akcije koje pokreću
 • Multi-State Object, Page Transitions i eksportovanje interaktivnih dokumenata
 • Paneli Animation i Timing

Cilj kursa:

Kurs InDesign-a ima za cilj da uputi polaznike u grafičko uređivanje časopisa, knjiga, brošura, kataloga, plakata itd. Polaznici će biti osposobljeni da efikasno rade prelom stranice, obrađuju tekst, uklapaju ga sa grafičkim objektima na stranicama dokumenta i još mnogo toga.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

15.800,00 RSD 5.700,00 RSDPrijavi se


Prijavi se