Podešavanje mrežne infrastrukture

15.800,00 RSD 5.700,00 RSD

Шифра производа: 7b02361c-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Steknite veštine neophodne za održavanje računarskih mreža!

Naučićete kako da implementirate, upravljate i održavate mrežnu infrastrukturu. Kurs je namenjen sistem administratorima i sistem inžinjerima koji su odgovorni za implementaciju, upravljanje i održavanje serverskih mrežnih tehnologija. Ovi zadaci uključuju implementaciju rutiranja, implementaciju upravljanje i održavanje DHCP-a, DNS-a i WINS servisa, zaštitu IP saobraćaja koristeći IPSec i sertifikate, implementaciju infrastrukture mrežnog pristupa konfigurisanjem konekcija za udaljene klijente i upravljanje i nadgledanje mrežnog pristupa.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

15.800,00 RSD 5.700,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

Program kursa:

 • Uloga DHCP servisa u mrežnoj infrastrukturi
 • Dodavanje i autorizacija DHCP serverskog servisa
 • Konfiguracija DHCP Scope-a
 • Konfiguracija DHCP rezervacija i opcija
 • Konfiguracija DHCP Relay Agent-a
 • Upravljanje DHCP bazom podataka
 • Nadgledanje DHCP-a
 • Postavljanje sigurnosnih postavki za DHCP
 • Upoznavanje sa procesom razrešavanja imena i pogled na klijentska imena
 • Konfiguracija razrešavanja Host imena (Host name resolution)
 • Konfiguracija NetBIOS razrešavanja imena (NetBIOS name resolution
 • Uloga DNS-a u mrežnoj infrastrukturi
 • Instalacija DNS serverskog servisa
 • Konfiguracija DNS serverskog servisa
 • Konfiguracija DNS zona
 • Konfiguracija DNS zonskog transfera
 • Konfiguracija DNS klijenta
 • Opis kako funkcioniše Active Directory zone
 • Konfiguracija DNS-a da podržava automatsko ažuriranje (automatic updates)
 • Objašnjenje kako aktivni direktorijum koristi DNS
 • Upravljanje DNS zapisima (DNS records)
 • Testiranje DNS serverske konfiguracije
 • Nadgledanje performansi DNS Servera
 • Uloga WINS-a u mrežnoj infrastrukturi
 • Instalacija i konfiguracija WINS-a
 • Upravljanje zapisima u WINS-u
 • Konfiguracija WINS replikacije
 • Upravljanje WINS bazom podataka
 • Uloga rutiranja (routing-a) u mrežnoj infrastrukturi
 • Omogućavanje i konfiguracija Routing and Remote Access Service-a
 • Konfiguracija filtriranja paketa (Packet Filters)
 • Implementacija IPSec-a
 • Razumevanje IPSec različitih scenarija za izgradnju
 • Nadgledanje IPSec-a
 • Opis infrastrukture mrežnog pristupa
 • Konfiguracija VPN konekcija
 • Konfiguracija Dial-up konekcija
 • Konfiguracija bezičnih (wireless) konekcija
 • Kontrolisanje korisničkog pristupa mreži
 • Konfiguracija centralne autentifikacije mrežnog pristupa koristeći IAS (Network Access Authentification)
 • Upravljanje servisima za mrežni pristup
 • Konfiguracija logovanja na server sa mrežnim pristupom (Network Access Server)
 • Sakupljanje i nadgledanje podataka koji se odnose na mrežni pristup (Network Access Data)

Cilj kursa:

Po završetku kursa polaznik će biti osposobljen da instalira, podešava i kontroliše DHCP servis, otklanja probleme vezane za razrešavanje host i NetBIOS imena na DNS-u, odnosno WINS serveru, kao i da zaštiti podatke koji se prenose mrežom.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

15.800,00 RSD 5.700,00 RSDPrijavi se


Prijavi se