Adobe Premier CC

15.800,00 RSD 5.700,00 RSD

Шифра производа: 7afd0795-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија:

Opis kursa

Postanite majstor slike i video montaže!

Želite da se upoznate sa osnovama obrade video i audio materijala, unosa materijala u kompjuter, efektima grafičke obrade? Naučite sve ovo, do procesa kreiranja samog filma na ovom kursu. Grupe lekcija na kursu Video montaža posebno obrađuju upotrebu Adobe Premiere programa za video montažu, audio produkciju, kreiranje grafika i korišćenje video efekata i tranzicija. Ovaj kurs je pravi početak vaše karijere u montaži na filmu, televiziji i internetu.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

15.800,00 RSD 5.700,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

Program kursa:

 • Uvod u Adobe Premier Pro CC
 • Osnove montaže
 • Specijalizovani alati i sinhronitet
 • Vremenski parametri klipa
 • Postavljanje video-tranzicije
 • Kreiranje titlova
 • Video efekti
 • Audio
 • Novosti u CC 2017

Cilj kursa:

Cilj kursa je da u potpunosti osposobi polaznika za samostalan rad u programu Adobe Premiere CC. To znači da će polaznik samostalno moći da unese video materijal u računar, odnosno Adobe Premiere program, i da ga na profesionalan način i na tehnički visokom nivou obradi i napravi bilo koji format video rada po sopstvenom nahođenju. Polaznik će samostalno moći da izmontira video materijal, da obradi zvuk na profesionalnom nivou i da kreira grafičke celine koje će inkorporirati u svoj video rad. Kurs omogućava da se savladaju tehnike kreiranja video rada za upotrebu u više različitih aplikacija i na različitim uređajima.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

15.800,00 RSD 5.700,00 RSDPrijavi se


Prijavi se