English - Elementary Online kurs

15.800,00 RSD 6.900,00 RSD

Шифра производа: 7af14e7d-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Elementary kurs – za postavljenje osnova engleskog jezika

Niste se do sada dovojno posvetili učenju engleskog jezika? Ako ste u početku propustili da steknete osnovna znanja, nije čudno ako vam napredovanje nije išlo od ruke. Zato je bitno da se vratite osnovama i krenete punom parom napred. Stečeno znanje će se višestruko isplatiti. 

Kao što sam naziv online kursa govori, Elementary kurs uči vas osnovama engleskog jezika, njegove gramatike, rečnika, izgovora i komunikacije.

Zašto je ovo pravi kurs za vas?

Kursevi engleskog su prilagođeni korisnicima svih nivoa znanja. Uz malu pomoć i adekvatan kurs, sa gradivom i tempom napredovanja prilagođenim individualnim potrebama i mogućnostima, vrlo brzo možete savladati osnove engleskog jezika, napredovati i uskoro steći čak i neki od visokocenjenih Cambridge sertifikata.

Sve lekcije, testovi i vežbe prilagođeni su svakom posebnom nivou znanja i imaju za cilj da ga na najjednostavniji način i za što kraći vremenski period podignu na naredni nivo.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: Online

15.800,00 RSD 6.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

 

Šta ćete naučiti pomoću Elementary kursa?

Na ovom kursu usavršićete osnove gramatike engleskog jezika i steći sposobnost da učestvujete u jednostavnoj komunikaciji na engleskom jeziku koja se zasniva na razmeni informacija.

Naučićete pravila gramatike koja se tiču najčešće upotrebljavanih vremena u engleskom jeziku, a kad tome dodate i lekcije iz građenja množine i upotrebe članova, moći ćete sa lakoćom da povezujete svoje misli na engleskom jeziku.

Na kursu Elementary, kroz 21 modul, posvećen različitim oblastima engleskog jezika, naučićete:

 • Present Simple TO BE, Possessive Adjectives, Articles
 • There is/are, Some, Any, Plurals
 • Possessive`s, Prepositions of Place
 • Present Simple Tense
 • Prepositions of Time
 • Articles
 • Can
 • Present Continuous Tense
 • Past Simple Tense – TO BE
 • Past Simple Tense (Regular Verbs)
 • Past Simple Tense (Irregular Verbs)
 • Dates
 • Going to, Because, So
 • Pronouns
 • Modals
 • Comparisons
 • Present Perfect Tense
 • Present Perfect and Past Simple
 • Adverbs
 • Will
 • Grammar Exercises

Konverzacija će, takođe, biti unapređena sa početnog nivoa, savladaćete vokabular potreban za vođenje svakodnevne komunikacije na elementarnom nivou i spremićete se za nastavak učenja, jer zašto biste se ovde zaustavili?

Koji je cilj kursa Elementary?

Cilj Elementary kursa engleskog jezika je da razumete osnovne i najznačajnije instrukcije ili informacije na engleskom. Po završetku kursa, moći ćete da učestvujete u razgovorima na poznatu temu, ali i da vodite ispravnu pisanu komunikaciju na engleskom.

Elementary kurs pomoći će vam da počnete da učite engleski na najbolji način, da komunicirate pisano i usmeno i dati vam osnovu za više nivoe znanja, naredni kurs i sticanje Cambridge sertifikata iz ovog jezika.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: Online

15.800,00 RSD 6.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se