Menadžment i poslovna organizacija

11.800,00 RSD 3.800,00 RSD

Шифра производа: 7b0878b0-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Znanje za buduće menadžere!

Kurs Menadžment i poslovna organizacija će vas upoznati sa najvažnijim pojmovima koji se odnose na jednu organizaciju i procesima koji se u njoj dešavaju. Govorićemo o osnovnim modelima organizacione strukture, životnom ciklusu organizacije i svakoj fazi ovog ciklusa. Imaćete priliku da se upoznate sa osnovama i primenom strategijskog planiranja, pojma i podele kompanijiskih resursa, planiranju i kontroli troškova poslovanja. U kursu se obrađuju aktivnosti operacionog menadžmenta, koje se povezuju sa upravljanjem procesima i resursima koje organizacije koriste kako bi svojim kupcima isporučile vrednosti koje će zadovoljiti njihova očekivanja. Biće reči o pojmu i značaju kvaliteta u poslovnom sistemu kao i standardima vezanim za kvalitet.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

Program kursa:

 • Uvod u menadžment i poslovnu organizaciju
 • Organizovanje i upravljanje preduzećem
 • Strategijski menadžment
 • Planiranje i upravljanje resursima
 • Planiranje i kontrola troškova poslovanja
 • Operacioni menadžment
 • Menadžment kvaliteta

Cilj kursa:

Cilj kursa Menadžment i poslovna organizacija jeste da se polaznici upoznaju sa pojmom menadžmenta, organizacije i interesnih grupa (stejkholdera), i da bolje razumeju okruženje u kojem rade. Kurs ima za cilj da polaznicima približi svaku fazu u životnom ciklusu organizacije, kao i metodologiju projektovanja organizacione strukture. Jedan od zadataka jeste i da se polaznicima približi pojam resursa, ali i troškova koji se mogu naći u procesu poslovanja. Cilj je da polaznici steknu znanja o upravljanju proizvodnim i uslužnim operacijama u organizaciji, počev od planiranja i projektovanja pa sve do njihove distribucije i isporuke krajnjim korisnicima. Još jedan od ciljeva kursa jeste da se polaznici upoznaju sa pojmom i značajem kvaliteta proizvoda, usluga i poslovnog sistema u praksi.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSDPrijavi se


Prijavi se