Administrator računarskih mreža

39.800,00 RSD 19.900,00 RSD

Шифра производа: 7aedafbc-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Naučite kako funkcioniše internet, interna kompjuterska mreža i postanite stručnjak za mrežni hardver i softver!

Šta ćete naučiti tokom ovog kursa?

Na ovom kursu naučićete mnogo o procesu planiranja, projektovanja, konfigurisanja, implementacije i održavanja kompletne mrežne infrastrukture. Upoznaćete se sa postavljanjem i podešavanjima servera, rutera i drugih mrežnih komponenti i Imaćete priliku da se iz prve ruke upoznate sa najbitnijim mrežnim alatima. Na kursu ćete savladati rad u mrežnim okruženjima sa posebnim akcentom na sistemsko i mrežno administriranje i što efikasnije korišćenje mrežne infrastrukture, što je jedna od najcenjenijih IT veština današnjice!

Broj časova u kursu: 32 + 32 (tradicionalno + online)

39.800,00 RSD 19.900,00 RSDPrijavi se

Prijavi se

 

Teme u kursu:

 • Uvod u umrežavanje
 • Šta je to računarska mreža
 • Konfiguracija mreže i mrežna topologija
 • Osnovni mrežni medijumi, mrežni kablovi i mrežni adapteri
 • Bežična mrežna komunikacija
 • Metode pristupa i prenos podataka
 • Ethernet
 • Mrežni standardi, OSI model, IEEE 802.x i ostali
 • Upravljački programi
 • Osnovno o mrežnim protokolima, TCP/IP i ostali
 • Uređaji za povezivanje i usluge povezivanja
 • Segmentirane mreže
 • Projektovanje mreža, uspostavljanje klijent/server okruženja
 • Rad sa upravljačkim programima i mrežnim adapterima
 • Kreiranje deljenih resursa i mrežni korisnički nalozi
 • Bezbednost mreže, sprečavanje gubitka podataka i održavanje mreže
 • Mrežno štampanje i upravljanje deljenim štampačem
 • Dokumentacija mreže
 • Nadogradnja i premeštanje mreže
 • Uočavanje problema u mreži i njihovo rešavanje

Administrator računarskih mreža

Idealni uslovi

Sve sale u kojima se održavaju predavanja imaju projektore i kompletnu multimedijalnu opremu. Osim toga, određene sale opremljene su i interaktivnim tablama koje omogućavaju da nastava bude dinamična, kao i da polaznici aktivno učestvuju u predavanjima. Na taj način je pružena kompletna podrška modernom načinu predavanja u našoj školi, koji je zasnovan na primeni multimedije i interaktivnosti u nastavi i među učesnicima.

Pročitajte više o tome

[Štadobijate]

Broj časova u kursu: 32 + 32 (tradicionalno + online)

39.800,00 RSD 19.900,00 RSDPrijavi se