Menadžment projekata

13.400,00 RSD 4.900,00 RSD

Шифра производа: 7b09450b-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Naučite da vodite projekat!

Upoznajte se sa osnovnim načelima za potrebe vođenja realizacije projekta. Kursom se objašnjava celokupan proces upravljanja projektnim zadatkom, počev od inicijalizacije projekta do njegove završne faze. Nastavnim programom se definiše šta je potrebno učiniti u svakoj od mnogih faza upravljanja projektom.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

13.400,00 RSD 4.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

Program kursa:

 • Definisanje projekta i osnovne osobine zajedničke za sve projekte
 • Životni ciklus projekta
 • Opšti model i osnovne karakteristike koncepta upravljanja projektom
 • Organizaciona struktura i tipovi organizacije
 • Motivacija, moć, i konflikti u procesu upravljanja projektom
 • Ugovaranje realizacije projekta i izbor izvođača radova
 • Izvođenje projekata
 • Upravljanje kvalitetom projekata i osnovne komponente funkcije upravljanja kvalitetom
 • Rizik i ključni faktori rizika
 • Proces planiranja projekta
 • Vrste vremenskih planova
 • Nivelisanje resursa
 • Vreme realizacije projekta i osnovni parametri praćenja i kontrole
 • Osnovne vrste izveštaja o troškovima realizacije projekta
 • Programski paketi
 • Metode i tehnike Project Managamenta
 • Planiranje i raspoređivanje zadataka
 • Troškovi, dodeljivanje resursa i planiranje i praćenje troškova
 • Praćenje realizacije napretka i upravljanje projektom
 • Koordinacija, analiza napretka projekta i alati Project Managementa

Cilj kursa:

Cilj predmeta je da pruži osnovna znanja menadžerima, kako da postignu konačan željeni ishod u realizaciji predviđenog projektnog zadatka. Osnovni cilj upravljanja projektom, a samim tim i predmeta Project Management je da se rukovodioci projekta nauče i osposobe, kako da projektni zadatak završe na vreme i u skladu sa predviđenim budžetom, kao i da pri tome bude dostignut određen kvalitet posla.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

13.400,00 RSD 4.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se