Osnove C# programiranja

13.400,00 RSD 4.900,00 RSD

Шифра производа: 7b0c02f7-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Savladajte najtraženiji programski jezik današnjice!

Kurs proučava sintaksu i metodologiju C# programa u okviru .NET Framework okruženja. Takođe, obrađuje se objektni model .NET Framework platforme iskazan kroz jezik C#. Takođe, kroz ovaj C# kurs ćete naučiti da razumete različite tipove podataka, i da radite sa njima

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

13.400,00 RSD 4.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

Program kursa:

 • Uvod u C# i .NET Framework
 • Kreiranje i prevođenje C# aplikacije
 • Kreiranje projekata uz pomoć programa Visual Studio 2013
 • Klase i prostori izmena u jeziku C#
 • Kreiranje grafičke aplikacije - WPF
 • Dokumentovanje aplikacije
 • Debagovanje aplikacija
 • Vežba - uvod u .NET framework
 • Konstrukcija C# programa
 • Deklarisanje i pozivanje metoda
 • Rukovanje izuzecima
 • Čitanje i pisanje fajlova
 • Korisnički definisani tipovi podataka
 • Usklađivanje veka objekta i kontrola resursa
 • Enkapsulacija podataka i definisanje prekoračenih operatora
 • Razvijanje metoda i rukovanje događajima
 • Korišćenje kolekcija i kreiranje generičkih tipova
 • Sopstvene kolekcije klasa i LINQ

Cilj kursa:

Cilj ovog kursa je upoznavanje sa osnovnim konceptima programiranja i jezika C#. Polaznici bez iskustva, nakon odslušanog kursa imaće osnovne pojmove o Visual Studio okruženju, objeknom programiranju, .NET Framework platformi i jezuku C#. Polaznici sa iskustvom u programiranju, obogatiće svoje iskustvo jezikom C# kroz bogatu paletu njegovih ugrađenih mogućnosti, kao i mogućnosti sadržanih u .NET Framework bibliotekama klasa. Polaznik će, nakon odslušanog kursa, imati jasnu sliku o mogućnostima .NET Frameworka, biće u stanju da prevede i startuje C# aplikaciju kroz Visual Studio okruženje i mimo njega i razume sve sintaksne elemente jezika C#.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

13.400,00 RSD 4.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se