Menadžment ljudskih resursa

11.800,00 RSD 3.800,00 RSD

Шифра производа: 7b08dd2e-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Ljudi su najvažniji resurs svake kompanije! Savladajte osnove menadžmenta ljudskih resursa.

Kroz ovaj kurs imaćete priliku da se upoznate sa pojmovima koji se odnose na menadžment ljudskih resursa. Biće reči o osnovnim principima upravljanja ljudskim resursima, procesima planiranja, pronalaženja i selekcije zaposlenih. Takođe, kako se ovde zadaci ljudskih resursa ne završavaju, kroz nastavne jedinice ćete imati priliku da se upoznate sa obučavanjem i razvojem zaposlenih, njihovim motivisanjem, koučingom i psihologijom orgnaizacije. U kursu će se govoriti i o zakonskoj regulativi koja se odnosi na proces zapošljavnja, odnosno o ugovorima o radu, zasnivanju i raskidu radnog odnosa.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

Program kursa:

 • Osnove menadžmenta ljudskih resursa
 • Planiranje, pronalaženje, i selekcija ljudskih resursa
 • Obučavanje, razvoj i praćenje zaposlenih
 • Motivisanje zaposlenih
 • Zakonska regulativa za ljudske resurse
 • Coaching
 • Psihologija organizacije

Cilj kursa:

Cilj kursa jeste da polaznike upozna sa osnovnim zadacima sektora ljudskih resursa u jednoj organizaciji. Takođe, polaznici će moći da sagledaju celokupan proces – počev od njegovog nastanka, preko potrage za zaposlenima, njihovom procenom, uvođenjem i obučavanjem za radne zadatke koje će obavljati i motivacijom. Pored toga cilj kursa je i da polaznici shvate način funkcionisanja radnih timova, grupa ali i da se upoznaju sa zakonskom osnovnom koja se odnosi na ljudske resurse.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSDPrijavi se


Prijavi se