JavaScript

15.800,00 RSD 5.700,00 RSD

Шифра производа: 7b0cd861-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Savladajte ovaj korisni jezik za kreiranje dinamičkih web strana!

Upoznajte osnove JavaScript programiranja i C baziranog programiranja uopšte. Kako se vrši implementacija JavaScript-a u HTML. Korišćenje prostih i složenih struktura u radu. Osnove rada sa DOM objektom, CSS-om i događajem. Implementacija i korišćenje jQuery biblioteke.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

15.800,00 RSD 5.700,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

Program kursa:

 • Šta je JavaScript i čemu služi?
 • Implementacija JavaScript koda u HTML
 • Leksička struktura
 • Tipovi podataka, promenljive, konstante
 • Operatori
 • Rad sa brojevima i stringovima
 • Kontrola toka
 • Uslovno izvršavanje
 • Petlje
 • Nizovi
 • Funkcionalnost
 • Manipulacije DOM-om

Cilj kursa:

Upoznavanje polaznika sa JavaScript-om i njegovom implementacijom u HTML. Priprema korisnika za proizvodnju dinamičkih Web strana. Usvajanje znanja potrebnih za implementaciju i korišćenje jQuery biblioteke

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

15.800,00 RSD 5.700,00 RSDPrijavi se


Prijavi se