Biznis plan

13.400,00 RSD 4.900,00 RSD

Шифра производа: 7b037914-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Naučite kako da napravite dobar biznis plan!

Kurs obrađuje osnovne korake, tok i način izrade jednog biznis plana. Biće reči o funkcijama i koristima koje kompanija može da ostvari od dobro formiranog biznis plana, kao i svim elementima koje bi trebalo da sadrži biznis plan, bez obzira na njegovu svrhu. Upoznaćete se sa analizom tržišta, marketing planovima, proizvodnim, menadžment i finansijskim planovima, SWOT analizom...

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

13.400,00 RSD 4.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se 

 

Program kursa:

 • Razvoj biznis plana
 • Funkcije, koristi i razvoj biznis plana
 • Elementi biznis plana
 • Analiza tržišta
 • Marketing plan
 • Proizvodni i menadžment plan
 • Finansijski plan
 • SWOT analiza
 • Zaključna razmatranja

Cilj kursa je:

Cilj kursa je da polaznici razumeju osnove izrade biznis plana, kao i da sagledaju i steknu uvid u ključne elemente, kao i značaj svakoga od njih prilikom definisanja jednog biznis plana.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

13.400,00 RSD 4.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se