Elektronsko poslovanje

13.400,00 RSD 4.900,00 RSD

Шифра производа: 7b05498c-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Vreme elektronskog poslovanja je odavno počelo! Naučite i vi osnovne principe i veštine elektronskog poslovanja!

Tokom online kursa polaznici će imati prilike da se upoznaju sa pojmom elektronskog poslovanja, i pre svega sa prednostima i manama ovakvog vida poslovanja. U okviru ove oblasti koja ima tendenciju stalnog napretka sa razvojem informacionih tehnologija, objasnićemo pojmove elektronske trgovine, CRM-a ERP-a, SCM-a i poslovne inteligencije. Ukazaćemo na forme (B2B, B2C, B2E, G2E...), ali i modele elektronskog poslovanja koji se danas koriste u celom svetu, olakšavajući poslovanje.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

13.400,00 RSD 4.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

Program kursa:

  • Elektronsko poslovanje - osnovni pojmovi
  • Forme elektronskog poslovanja
  • Elektronska trgovina
  • Enterprise Resource Planning (ERP) i Customer Relationship Management (CRM)
  • Supply Chain Management (SCM) i Business Intelligence (BI)

Cilj kursa:

Elektronsko poslovanje je naša zajednička budućnost, i vremenom će se sve veći broj poslovanja obavljati online, pogotovom sa sve većom globalizacijom kompanija. Iz tog razloga bi svaki čovek, bez obzira na oblast struke ili interesovanja, trebalo da zna osnovne pojmove elektronskog poslovanja, jer je to deo svakodnevnog života svakog od nas. Cilj kursa je i da polaznika upozna sa pojmom elektronskog poslovanja, predstavi oblasti u kojima je moguće primeniti ga, kao i upoznavanje polaznika sa prednostima koje se mogu postići od ovakvog načina poslovanja.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

  • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
  • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
  • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
  • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
  • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

13.400,00 RSD 4.900,00 RSDPrijavi se


Prijavi se