Veštine jasne i uverljve prezentacije

11.800,00 RSD 3.800,00 RSD

Шифра производа: 7b068d63-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија:

Opis kursa

Naučite kako da vas vide i čuju!

Ideja ne uspeva dok neko ne stane iza nje. A da bi drugi stali iza vaše ideje neophodno je da ih ubedite u njenu vrednost. Bez veštine prezentacije u tome teško možete uspeti. Zato je neophodno da razvijete veštine javnog nastupa, izlaganja i ubeđivanja. Online kurs Veštine jasne i uverljive prezentacije govori, kao što i sam naziv kaže, o veštinama koje je neophodno posedovati kako bi prezentacija bila što uverljivija i jasnija. U kursu je reč o načinu pripreme prezentacije, o faktorima koji pozitivno utiču i faktorima koji negativno utiču na jasnost i uverljivost prezentacije, o strahu od javnog nastupa i savladavanju treme. Takođe kurs opisuje i održavanje same prezentacije, kao i o tome kakvu ulogu ima govor tela prilikom održavanja prezentacije. Sve to sa ciljem kako bi prezentacija bila jasna i uverljiva.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSDPrijavi se

 


Prijavi se

Cilj kursa:

Cilj kursa je savladavanje veština za uspešno prezentovanje i sticanje sigurnosti za buduće poslovne prezentacije.

Takođe, cilj ovog kursa je da polazniku otkrije načine dobrog prezentovanja, tajne izrade dobre PowerPoint prezentacije, kao i značaje govora tela i načine savladavanja treme tokom prezentovanja.

Program kursa:

  • Priprema prezentacije
  • Faktori koji pozitivno i negativno utiču na jasnost i uverljivost prezentacije
  • Javni nastup i savladavanje treme
  • Održavanje prezentacije
  • Govor tela

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

  • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
  • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
  • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
  • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
  • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSDPrijavi se


Prijavi se