Java programer

80.000,00 RSD 20.000,00 RSD

Шифра производа: 420702cc-7848-4fd8-bcb8-3a3e6b27b96a Категорија: Ознака:

Opis kursa

Postanite visokoplaćeni Java programer

Glavni razlog za popularnost Java programskog jezika leži u dobroj zaradi Java developera. Plata Java programera u okruženju kreće se u granicama od 600 do 2.400 evra. U inostranstvu je to mnogo više.

Kao Java programer možete da radite u domaćim IT kompanijama i da razvijate web sajtove, web portale, internet prodavnice, web i mobilne aplikacije. Možete da radite i za inostrane firme i klijente, kao freelancer, i da naplaćujete rad po satu, ili po projektu.

Mogućnosti i šanse su velike, a znanja koja su vam potrebna možete steći na našem Java kursu za manje od 5 nedelja.

Broj časova u kursu: 40 + 48 (tradicionalno + online)

80.000,00 RSD 20.000,00 RSDPrijavi se


Prijavi se 

Teme u kursu:

  • Uvod u Javu: opis jezika, Java SE paketi, instalacija i podešavanje okruženja, Java konzolna aplikacija, testiranje i dibag, sintaksa jezika.
  • Promenljive, operatori, tipovi: tipovi podataka, promenljive,  konstante, operatori.
  • Uvod u klase i objekte: definisanje, članovi klase, instanciranje klase, boxing i unboxing, interfejsi, apstraktne klase.
  • Nizovi i kolekcije: kreiranje nizova, upotreba nizova, višedimenzionalni nizovi, kolekcije, liste, hash tabele, mape.
  • Kontrola toka programa: if else struktura, switch case struktura, ternarni operator.
  • Petlje: for petlja, while petlja, korišćenje iteratora.
  • Metode: kreiranje metoda, upotreba metoda, prepisivanje metoda, apstraktni metodi.
  • Upravljanje izuzecima: try, catch, finally blokovi.
  • Upravljanje podacima: konektovanje na bazu podataka, preuzimanje, unos, izmena i brisanje podataka iz baze (CRUD).

Idealni uslovi

Sve sale u kojima se održavaju predavanja imaju projektore i kompletnu multimedijalnu opremu. Osim toga, određene sale opremljene su i interaktivnim tablama koje omogućavaju da nastava bude dinamična, kao i da polaznici aktivno učestvuju u predavanjima. Na taj način je pružena kompletna podrška modernom načinu predavanja u našoj školi, koji je zasnovan na primeni multimedije i interaktivnosti u nastavi i među učesnicima.

Pročitajte više o tome
[Štadobijate]
Broj časova u kursu: 40 + 48 (tradicionalno + online)

80.000,00 RSD 20.000,00 RSDPrijavi se


Prijavi se