Gordana Matorkić

Engleski jezik na nivou TOEIC i TOEFL standarda

Gordana Matorkić, diplomirani filolog, u Centru za engleski jezik LINKgroup-a je zadužena za kontrolu kvaliteta nastave engleskog jezika kao i sprovođenje evropskih standarda i njihovu implemantacija u radu Centra.

Završila obuku za sprovođenje TOEIC i TOEFL testiranja, kao i obuku za ocenjivanje i pregled radova po TOEIC kriterijumima.

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na odseku skandinavskih jezika i književnosti.