Nikola Dragović

profesor Računarstva i informatike i Programiranja

Diplomirao na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu na Katedri za tehniku i informatiku, čime je stekao zvanje diplomiranog profesora tehnike i informatike. Na istoj katedri je odbranom završnog master rada na drugom stepenu akademskih studija stekao stručni naziv master profesor tehnike i informatike za e-learning. Radno iskustvo je sticao radeći kao saradnik na Visokoj železničkoj školi strukovnih studija u Beogradu na poslovima održavanja računara, računarskih mreža i opreme i ažuriranja i održavanja sajta Škole. Obavljao je poslove saradnika u nastavi iz grupe informatičkih predmeta. U LINKgroup, kompaniji za profesionalnu edukaciju, obrazovanje i softver, radio je kao stručni saradnik – administrator za e-learning. Autor i koautor više stručnih i naučnih radova objavljenih u međunarodnim naučnim časopisima, konferencijama, simpozijumima i kongresima.